Svarbus pranešimas dėl planuojamo visuotinio narių susirinkimo

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

2021 m. kovo 16 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Taikos pr.21B, Kaune, šaukiamas kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto
pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo
(nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
8. Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
9. Paskolų komiteto nario rinkimas.
10. Kredito unijos LITAS registracijos adreso keitimas.
11. Informacija indėlininkams.

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2021 m. kovo 26 d.10 val. unijos patalpose adresu Taikos pr.21B, Kaunas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B, Kaune.

Tel. pasiteiravimui: +370 37 330779

Administracijos vadovas