Pranešimas dėl kredito unijos LITAS visuotinio narių susirinkimo

PRANEŠIMAS

 

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

2022  m. kovo  21 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Lietuvių g. 30-1 , Kaune, šaukiamas kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934), registracijos adresas Taikos pr. 21 B , Kaune, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos LITAS registracijos adreso keitimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
  8. Informacija indėlininkams.
  9. Dėl pajaus grąžinimo.

 

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2022 m. kovo 31 d.10 val. unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune.

 

Atsižvelgiant į susidariusią pandeminę situaciją kviečiame visus narius balsuoti, pasirašant išankstinius balsavimo biuletenius, kuriuos galite pasirašyti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune.

 

Tel. pasiteiravimui: +370 37 330779

Administracijos vadovė