Nuo 2020 lapkričio 1-os dienos keičiasi paslaugų įkainiai!

Nariams, kurie sutinka su atnaujintais kredito unijos LITAS paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Nariai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2020-11-01 dienos apie tai raštu informuodami kredito uniją LITAS. Laikoma, kad Narys sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos kredito unijai LITAS nepraneša, kad su jais nesutinka.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. +370 68 62121, el. paštu labas@unijalitas.lt arba apsilankykite kredito unijoje LITAS.

PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 1,10 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,30 Eur
Į kitą kredito uniją (unijoje) 1,10 Eur
Į kitą kredito uniją (internetu) 0,30 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 1,10 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,30 Eur
Periodiniai mokėjimo pavedimai
VIETINIAI PERVEDIMAI  NE UNIJOS NARIAMS, EUR
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 2,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais 0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų 0,30 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,30 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių 0,30 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių 0,30 Eur

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 0,30 Eur už lapą
Pažyma notarams Nuo 10,00 Eur
VALIUTOS KEITIMAS
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje neteikiama
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje neteikiama
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS
Grynųjų pinigų išmokėjimas 
Iš sąskaitos kredito unijoje 0.6 % min. 1,00 Eur
Iš HERKUS arba KREDA kortelės kredito unijoje 1 % min. 1,00 Eur
HERKUS arba KREDA kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose Iki 300,00 Eur/mėn. nemokamai,
virš 2%, min. 1,00 Eur
HERKUS arba KREDA kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose  2%, min. 3,00 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur
Į kito asmens sąskaitą 1,10 Eur
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais unijos nariams 0,30 Eur
Internetu 0,30 Eur
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams 1,10 Eur
KREDA KORTELĖ
Išdavimas 1,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,45 Eur
Atnaujinimas 1,00 Eur
Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus 0,00 Eur
Kortelės pakeitimas dėl kitų priežasčių 3,00 Eur
Kortelės likučio patikrinimas bankomate 0.6 Eur
 KORTELĖS OPERACIJŲ LIMITAI
PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
Grynųjų pinigų paėmimas bankomatuose 2 000 Eur/10 operacijų per dieną
Atsiskaitymų POS terminaluose 5 000 Eur/30 operacijų per dieną
Kredito limitas Iki 10 000 Eur
Kliento mokamos palūkanos už panaudotą kreditą 13%
Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas) 30%

 

PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJŲ NARIAMS, EUR
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 1,10 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,30 Eur
Į kitą kredito uniją 1,10 Eur
Į kitą kredito uniją 0,30 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 1,10 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,30 Eur
VIETINIAI PAVEDIMAI, NE UNIJOS NARIAMS, EUR
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 2,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 15,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) 15,00 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 0,00 Eur
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais 0,30 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų 0,30 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,30 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių 0,30 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 2,00 Eur
SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 0,30 Eur už lapą
VALIUTOS KEITIMAS
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje neteikiama
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje neteikiama
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų išmokėjimas 
Iš sąskaitos kredito unijoje 1 % min. 1,00 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur
Į kito asmens sąskaitą 1,10 Eur
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais unijos nariams 0,30 Eur
Internetu 0,30 Eur
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams 1,10 Eur

 

KITA

PASLAUGOS PAVADINIMAS ĮKAINIAI
KITI MOKESČIAI
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 10,00 Eur
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 12,00 Eur
Atskiro dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 3,00 Eur
Atskiro dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 12,00 Eur
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 35,00 Eur
Monetų perskaičiavimas neteikiama
PAPILDOMA INFORMACIJA
Stojamoji įmoka 15,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur