Susisiekti +370 685 62121

Šaukiamas visuotinis susirinkimas

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

2019  m. kovo  18 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Taikos pr.21B, Kaune, šaukiamas kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 28 d. 10 val. unijos patalpose Taikos pr.21B, Kaune.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B, Kaune.

Tel. pasiteiravimui: +370 37 330779       
Administracijos vadovas