Susisiekti +370 685 62121

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

2020  m. kovo  17 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Taikos pr.21B, Kaune, šaukiamas kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

8. Dėl pajų grąžinimo išstojantiems nariams.

 

 

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. kovo 27 d.17 val. adresu Jonavos g. 43 B, Kaunas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B, Kaune.

 

Tel. pasiteiravimui: +370 37 330779                                              Administracijos vadovas