KU Litas 2021 metų finansų apžvalga

Kredito unija skelbia apie rekordinius 2021-uosius metus. „Litas” pamažu tampa viena iš pagrindinių Kauno ir Kauno regiono kredito unijų aktyviai teikiančių būsto paskolas, bei finansuojant verslą. Esame sparčiausiai auganti kredito unija visoje KREDA grupėje.

Pristatome pagrindinius (neaudituotus) 2021 metų Gruodžio 31 d. finansinius duomenis ir rodiklius:

 • Kredito unijos turtas pasiekė 22,4 milijono eurų (2020.12.31. – 13,4 m €). Metinis augimas 67%, buvo didžiausias KREDA grupėje, tarp 11-kos grupę vienijančių unijų.
 • Paskolų portfelis sudarė 17,6 m € (2020.12.31. – 10,5 m €). Metinis augimas 68% – didžiausias Grupėje. Pagal paskolų portfelį užimame 4-ąją vietą Grupėje.
 • Indėliai augo 35% ir sudarė 14,3 m € (2020.12.31. – 10,6 m €). Indėlių siūlomos palūkanos buvo kone didžiausios Kauno regione ir Lietuvoje.
 • Kapitalas išaugo iki 2,8 m € (neįskaitant einamųjų metų pelno). Augimas 133% (2020.12.31. – 1,2 m €) – didžiausias Grupėje. Pagal kapitalo dydį užimame 4-ąją vietą Grupėje.
 • Pajamos pasiekė beveik 1 milijoną eurų, (920 tūkst. €), augimas 77% (2020.12.31. – 519 tūkst. €).
 • Neaudituotas unijos pelnas prieš mokesčius išaugo iki 168 tūkst. € (2020.12.31. – 33 tūkst. €).
 • Narių skaičius perkopė 1200.
 • ROA (aktyvų grąža) pasiekė 0,7% (2020.12.31 – 0,2%).
 • CRR24,93% (kapitalo pakankamumo rodiklis, pagal IFRS), CRR – įskaičiavus preliminarų einamųjų metų pelną – 26,32%.
 • LCR455,33% (likvidumo rodiklis).
 • Verslo paskolų dalis juridiniams asmenims portfelyje padidėjo iki  22% (2020.12.31. – 11%).

Išaugusi ir sustiprėjusi kredito unija „Litas” – 2022-aisias metais, toliau planuoja aktyviai skolinti verslui, teikti konkurencingas būsto paskolas, bei vis daugiau dėmėsio skirti bendradarbiaujant ir ieškant įvairių finansavimo sprendimų su Lietuvos ūkininkais.

 

Kredito unija LITAS administracija