Kredito unijos LITAS 2022 metų veiklos apžvalga

Kredito unija skelbia apie rekordinius 2022-uosius metus. „Litas” pamažu tampa viena iš pagrindinių Kauno miesto/regiono kredito unijų, aktyviai teikiančių būsto paskolas, finansuojant verslą bei siūlanti vienas didžiausių palūkanų už terminuotus indėlius. Esame sparčiausiai auganti kredito unija visoje KREDA grupėje, bei viena sparčiausių visame kredito unijų sektoriuje.

Pristatome pagrindinius audituotus 2022 metų Gruodžio 31 d. finansinius duomenis ir rodiklius:

 • Kredito unijos turtas pasiekė 31,3 milijonus eurų (2021.12.31. – 22,4 m €). Metinis augimas 40%, buvo didžiausias KREDA grupėje, tarp 11-kos grupę vienijančių unijų.
 • Paskolų portfelis sudarė 27,6 m € (2021.12.31. – 17,6 m €). Metinis augimas 59% – didžiausias Grupėje. Pagal paskolų portfelį užimame 4-ąją vietą Grupėje.
 • Lietuvos kredito unijų sektoriuje, pagal paskolų portfelį, patenkame tarp 15 didžiausių kredito unijų Lietuvoje. (13-ta vieta). Viso 59-ios veikiančios kredito unijos.
 • Indėliai augo 25% ir sudarė 17,9 m € (2021.12.31. – 14,3 m €). Terminuotų indėlių siūlomos palūkanos buvo vienos didžiausių Lietuvos finansiniame sektoriuje.
 • Kapitalas išaugo iki 3.3 m € . Augimas 19% (2021.12.31. – 2.8 m €) . Pagal dydį užimame 4-ąją vietą KREDA grupėje.
 • Pajamos pasiekė 1,6 m €, ( 2021.12.31. 1,0 m. €), augimas 58% 
 • Neaudituotas unijos pelnas po mokesčių išaugo 90% iki 271 tūkst. € (2021.12.31. – 143 tūkst. €).
 • Narių skaičius perkopė 1600+
 • ROA (aktyvų grąža) pasiekė 1,0% (2021.12.31 – 0,7%).
 • KPR18,77% (kapitalo pakankamumo rodiklis, neįskaičiavus einamųjų metų pelno)
 • LCR205,36 % (likvidumo rodiklis).
 • Verslo paskolų dalis juridiniams asmenims portfelyje padidėjo iki  26,5% (2021.12.31. – 21%).

 

Išaugusi ir sustiprėjusi kredito unija „Litas” – 2023-aisias metais, toliau planuoja aktyviai skolinti verslui, teikti konkurencingas būsto paskolas, bei vis daugiau dėmėsio skirti bendradarbiaujant ir ieškant įvairių finansavimo sprendimų su Lietuvos ūkininkais. Nustatyti kredito unijos tikslai 2023 metams: pasiekti 40 m € turtą, bei 37 m € paskolų portfelį. Planuojamos pajamos  2.5 m €, pelnas po mokesčių 0.5 m €, kapitalas 4.0 m €. Augimas planuojamas išlaikant aukštą kapitalo pakankamumo rodiklį KPR 19,5-20,5%.

Siekiame toliau solidariai dalintis uždirbto pelno dalimi, siūlydami savo nariams vienas didžiausių palūkanų už terminuotus indėlius – Lietuvoje.

 

Kredito unija LITAS administracija