Komisinio atlyginimo ataskaita už 2019 metus

Vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, informuojame, kad Jums parengta(-os) Komisinio atlyginimo ataskaita(-os) už 2019 metus. Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos Unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius. Komisinio atlyginimo ataskaitoje nurodyta, kiek pagal Unijoje taikomus įkainius, 2019 metais sumokėjote komisinių mokesčių už paslaugų naudojimąsi 2019 metais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai Jūsų turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita(-os) už praėjusius kalendorinius metus yra parengiama(-os) iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita  pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Jei Komisinio atlyginimo ataskaitą(-as) pageidaujate gauti elektroninės bankininkystės sistemoje e.kreda, pasinaudokite naujai įdiegtu pranešimų siuntimo funkcionalumu ir elektroninėje bankininkystėje e.kreda parašykite žinutę, kad pageidaujate gauti Komisinio atlyginimo ataskaitą(-as) už 2019 metus. Parengta(-os) Komisinio atlyginimo ataskaita(-os) už 2019 metus Jums bus pateikta(-os) elektroninėje bankininkystėje e.kreda arba Jūsų prašyme nurodytu el. paštu. Pasibaigus karantino laikotarpiui, Komisinio atlyginimo ataskaitą(-as) už 2019 metus galėsime Jums pateikti ir atvykus į Uniją.

Daugiau informacijos apie komisinio atlyginimo ataskaitą galite gauti susisiekę tel. +370 685 62121 arba el. paštu labas@unijalitas.lt.