Įvyko pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami nariai,
Įvyko pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas
2021 m. kovo 26 d. duomenimis kredito unijos LITAS pajininkų registre buvo 931 tikrieji nariai.
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti
nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20
(5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas,
susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 59 tikrieji nariai, kas sudaro 6,34 % balsavimo teisę turinčių
tikrųjų narių.
Susirinkimo metu buvo svarstoma:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta:patvirtinti valdybos ataskaitą.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta:patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos
projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl
pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
Nuspręsta:patvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nuspręsta:patvirtinti 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
Nuspręsta:išrinkti naują valdybos narį.
7. Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
Nuspręsta:išrinkti naują paskolų komiteto narį.
8. Paskolų komiteto nario rinkimas.
Nuspręsta:išrinkti naują paskolų komiteto narį.
9. Kredito unijos LITAS registracijos adreso keitimas.
Nuspręsta: nekeisti registracijos adreso.
10. Dėl pajaus grąžinimo.
Nuspręsta: grąžinti prašymus pateikusiems nariams pajus.
Visuotinio narių susirinkimo sprendimai įsigalioja Lietuvos Bankui patvirtinus išrinktų kredito
unijos „Litas“ vadovų tinkamumą eiti unijos valdybos nario ir paskolų komiteto pirmininko
pareigas.

Administracijos vadovė, tel. +370 685 62121

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau galite sužinoti čia – Privatumo politika