Informacija dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

PRANEŠIMAS

Neįvykus 2023 m. kovo 21 d. šauktam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. kovo 31 d. 14 val. unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune.

Kviečiame visus narius balsuoti, pasirašant išankstinius balsavimo biuletenius, kuriuos galite pasirašyti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune arba elektroniniu paštu labas@unijalitas.lt, pasirašant mobiliu parašu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune, tel. Nr. 8 37 330779.

Administracijos vadovė Arija Tulienė