Informacija dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

Gerbiami nariai,

Įvyko pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas

2023 m. kovo 31 d. duomenimis kredito unijos LITAS pajininkų registre buvo 1346 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 100 tikrųjų narių, kas sudaro 7,06 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

       2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: patvirtinti valdybos ataskaitą.

       3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.

       4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nuspręsta: patvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.

        5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

       6. Kredito unijos LITAS įstatų keitimas, naujos redakcijos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti naujos redakcijos įstatus.

        7. Dėl pajaus grąžinimo.

Nuspręsta: grąžinti pajus 2022 m. prašymus pateikusiems nariams.

Administracijos vadovė Arija Tulienė

Tel. +370 685 62121

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau galite sužinoti čia – Privatumo politika