Šaukiamas neeilinis visuotinis unijos narių susirinkimas