Įkainiai

PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR TARIFAI
 
PASLAUGOS PAVADINIMAS KREDITO UNIJOS ĮKAINIAI
1. VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI EURAIS
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 EUR
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 EUR
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 0,29 EUR
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,14 EUR
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 0,29 EUR
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,14 EUR
Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) 0,58 EUR
Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,14 EUR
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 0,00 EUR
2. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kitoje kredito unijoje 0,00 EUR
Lėšos, gautos kredito unijos viduje 0,09 EUR
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,09 EUR
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų 0,09 EUR
Lėšos, gautos pagal pervedimą Eurais iš EEE šalių 2,32 EUR
3. SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 0,00 EUR
Sąskaitos tvarkymas 0,00 EUR
Sąskaitos uždarymą 0,00 EUR
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 0,58 EUR
4. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS
4.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas
Iš sąskaitos kredito unijoje 0,00 EUR iki 144,81 EUR/mėn.,
viršijus 0,4 proc.
4.2. Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 EUR
Į kito asmens sąskaitą 0,00 EUR
5. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais 0,58 EUR
Internetu 0,14 EUR
Papildoma infomacija:  
Stojamasis mokestis – 15,00 EUR  
Pajinis įnašas – 30,00 EUR