Garantija

Unijos garantija padės sumažinti sandorio riziką bei užtikrins sandorio prievolių įvykdymą. Unija įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą, jeigu klientas, už kurį unija garantavo, neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę garantijos gavėjui. Garantijos suteikimo sąlygos: Unija suteikia garantiją, nariui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje; Unija suteikia garantiją, nariui įkeitus Unijai priimtiną turtą.